دنياي جوراب فشن3 نظرات:

مصطفی جان خیلی عالیه ممنون
این جوراب های فشن کمتر تو ایران استقبال میشه شاید چون گرونه

حمید جان مرسی

اره با با کف کردیم

سلام داداش کارات عالیه ولی ما ایرانی ها بهتره بگم نظره خودمه از جوراب نازک شیشه ای از این حرفا بیشتر استقبال میکنیم تا این جوراب هامن همیشه کاراتو دنبال میکنم داداش

» نظر شما؟